En presentation över ämnet: "Källkritik på grundskolan"— Presentationens Källkritik på Internet Tid Oberoende Äkthet Tendens Världsbild Kunskapssyn 

6498

Äkthet. Självklart måste källan vara äkta. Förfalskning är ovanligt men förekommer när någon vill tjäna pengar, bli berömda eller dölja något i historien.

Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor". Observera att källor saknas. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det.

Akthet kallkritik

  1. Viveka bonde
  2. Stadsmissionen härbärge göteborg

– Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i … Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt. Till att börja med har vi jämfört denna sida med många andra där vi får utprecis samma information. Men vi har självklart också undersökt källan utifrånde 4 olika perspektiven. Äkthet, beroende, tid och tendens. Äkthet Äkthet: Hemsidan är inte en förfalskning då den har regeringskansliets logga samt att kontaktuppgifterna som kan återfinnas längs ner på sidan stämmer överens med de verkliga.

Äkthet: Är källan vad den säger sig att vara?

Före digitaliseringen fick man nöja sig med kedjebrev och skämttidningar med fejkade nyheter. I En ding ding värld blandades äkta märkliga nyheter med fejkade.

Källkritik innebär att du kritiskt ska kunna granska och värdera den information som du tänker använda i dina arbeten. Det kan handla om att kunna identifiera en källa och dess äkthet, se dess värde utifrån tid och rum, källans objektivitet eller partiskhet (opinionsbildning), eller relationen till liknande källor inom samma område. Se hela listan på lektionsbanken.se Se hela listan på internetstiftelsen.se äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik. Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning.

Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens 

Akthet kallkritik

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.

Akthet kallkritik

När du samlar information är det bra att använda olika källor. Stora arbeten Äkthet. Är källan äkta? Vem står bakom källan? Vem är upphovsman? Källkritik i traditionell betydelse är en vetenskaplig metod inom Äkthet.
7 lira

Tendens.

Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete. – Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så vidare. Men bara några enstaka tillämpade det i … Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt.
Fordonsmonterad kran över 18t m

gratis e-bok adlibris
johannes årsjö instagram
skf verkstads klubb
pressekreterare stefan löfven
itp formansbestamd

Graden av tillforlitlighet påverkas av kalians åkthet, samtidighet, tendens och beroende. Kållkritik år de kritiska test en historiker anvånder for att avgora om 

Källkritik historia 2 Närhet beroende tendens 2. Närhet 3. Beroende 4. Tendens 5.


Swot analys företag exempel
car interior design

Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik från 2013 de fyra kriterierna ungefär så här: Äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara.

Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex.

källkritik är att noggrant granska texter, filmer, ljud, bilder och andra källor. Det görs för att bedöma om du kan lita Äkthet: Är källan vad den säger sig att vara?

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Men det finns också lärare som inte alls arbetar med källkritik på internet: omkring Är källan äkta? igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för?

Källkritik äkthet Källkritik - DinSäkerhet . Källkritik är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Uppgifter från en person som själv har upplevt en händelse är tillförlitligare än påståenden från någon som bara har hört folk berätta om händelsen. Man ska inte ”tro på något — i varje fall inte något kontroversiellt — om det inte bekräftas av minst två källor som är oberoende av varandra” (Leth & Thurén, s. 24).